Wie zijn we

Jongerenplatform Bureau Jeugdzorg Gelderland

jongplat

 

Stichting Oudernetwerk Jeugdzorg
soj

 

Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Gelderland

clientenraad

 

Wij werken samen voor de jongeren in Nederland. Omdat wij het belangrijk vinden dat de samenleving borg staat voor een zo evenwichtig mogelijke én onbedreigde ontwikkelingsgang van deze groep.

Enkel om die reden zijn wij dit initiatief gestart. Wij dragen onze ervaringen en kennis graag aan u over en dragen graan bij aan een goede transitie van de Jeugdzorg.

In 2013 hebben wij 7 regiobijeenkomsten voor bestuurders, raadsleden, beleidsmakers georganiseerd in Gelderland. Ruim 500 deelnemers zijn in deze sessie bekend gemaakt met de ondersteuningsvraag van de cliënt.