Wat doen we

De Transitie Jeugdzorg vinden we een mooi moment om beleid en aanbod af te stemmen op de behoeften van Jongeren en Ouders. Want als je goed naar hen luistert kun je als beleidsmaker, ambtenaar, gemeente of jeugdzorginstelling aanzienlijk besparen op tijd en geld.

Onze Werkwijze:

Onze Workshops met achterban: Ons doel is om ervaringen in de Jeugdzorg met elkaar te delen. Vervolgens maken we onze ondersteuningsbehoeften inzichtelijk, zodat de vertaling naar beleid en uitvoering plaatsvindt. Vanzelfsprekend toetsen we of dit beleid en de uitvoering op de cliëntbehoefte aansluit.

Onze resultaten:

Statement uitgewerkt

Programma voor 7 regiobijeenkomsten samengesteld.

Voorlichtingsfilm ontwikkeld als aanvulling op het statement.

Ruim 500 deelnemers zijn in deze regiobijeenkomsten bekend gemaakt met de ondersteuningsvraag van de cliënt.

Ons doel:

Ondersteuningsbehoeften kenbaar maken en toelichten zodat vraag en aanbod beter op elkaar gaan aansluiten.

Kernboodschap Regiobijeenkomsten

Onze aanbeveling:

Organiseer een sfeer waarin Veiligheid, Vertrouwen en Verbinding leidend zijn.