Scan Regionale Startnotities

Reflectie regionale startnotities Gelderland

In de regiobijeenkomsten is vanuit de Jeugdzorg Proofmonitor een reflectie gegeven op de regionale startnotities Jeugdzorg.

Onderstaand een aantal bevindingen zoals deze zijn gepresenteerd.

 • Het veiligheidsaspect is onderbelicht in de regionale nota
 • Onderbelicht in de visie is de beweging van “oud” naar “nieuw”
 • Wat is hierbij het uitgangspunt? Blijft de continuïteit gegarandeerd ?
 • Borging continuïteit (bestaande) dienstverlening
  Definitieve besluitvorming laat lang op zich wachten.
  Geeft onzekerheid bij aanbieders en medewerkers de neveneffecten daarvan worden niet benoemd of ondervangen.
 • Structurele borging van de ambitie door het alloceren van het toegekende Jeugdzorg budget binnen de gemeentelijke begroting is nog onduidelijk.
 • Structurele bestuurlijke verbinding tussen de lokale overheid en cliënt/burger onderbelicht. Gelijkwaardigheid ook organiseren gedurende de transitiefase tussen overheid, burger/cliënt en aanbodorganisaties.
 • In de beleidsnota is veel aandacht voor de “harde kant” van organiseren.
 • Uitwerking en invulling van de verbinding (vertrouwensrelatie) verdient meer aandacht.
 • Doelstellingen van de regio zijn met name gericht op interne processen en bedrijfsvoering.
 • In de visie wordt nadruk gelegd op opvoedingsproblematiek, risico van een simplificering van zaken ligt hierdoor op de loer