Jeugdzorg Proofmonitor

Jeugdzorg Proofmonitor

Analyseert missie, visie en/of strategie en geeft een indicatie of de organisatie van Jeugdzorg aansluiting vindt op de vraag van de cliënt.
Dit doen wij door beleidsnoties, beleidsregels en verordeningen te reviewen.

Checklist Jeugdbeleidsplan

Voldoet uw Jeugdbeleidsplan aan de ondersteuningsbehoeften van jongeren en ouders? Vul de checklist in!

A. Beleidsplan voldoet aan criteria

B. Criterium is geadresseerd

C. Criterium is onderbouwd

Beleid

A.

B.

C.

1.

Het plan is leesbaar en toegankelijk voor de burgers.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

2.

Cliënten zijn betrokken bij de totstandkoming van dit beleidsplan.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

3.

In het plan staan meetbare doelen t.b.v. het nieuwe jeugdbeleid.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

Ondersteuning

A.

B.

C.

4.

De gemeente organiseert laagdrempelige ondersteuning op maat.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

5.

De ondersteuning sluit aan op de belevingswereld van de cliënt; kind op de voorgrond, plannen en procedures op de achtergrond.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

6.

De waarden en normen van het gezin zijn het uitgangspunt in de ondersteuning.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

7.

Er is 1 duidelijk behandelplan en 1 persoon die de hulpverlening voor het gezin coördineert.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

8.

Het plan biedt ruimte voor eigenheid; jongeren en ouders krijgen de ruimte om het plan zelf op te stellen.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

9.

Er wordt bij het zoeken naar passende ondersteuning, gekeken naar het behoud van de dagelijkse structuur en omgeving van het kind.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

10.

Goede zorg stopt niet bij het 18e levensjaar.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

Vertrouwen en verbinding

A.

B.

C.

11.

Professionals stimuleren de inzet en betrokkenheid van jongeren en ouders bij het ondersteuningsplan.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

12.

In het ondersteuningsplan krijgen gezinnen de ruimte om levenslessen te ontdekken en te leren van gemaakte keuzes. Indien gewenst kan het gezin een beroep op een professional doen.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

13.

In het beleidsplan staat een competentieprofiel van de hulpverlener die vooral gericht is op een gelijkwaardigheidsrelatie met de cliënt en het vermogen om te verbinden.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

14.

De gemeente zet in op creatieve en sensitieve hulpverleners om wederzijds begrip en vertrouwen tussen hulpverlener en cliënt te bevorderen.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

15.

Er wordt ruimte geboden voor professionals om te komen tot innovatieve en maatwerkoplossingen.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

Veiligheid

A.

B.

C.

16.

Veiligheid voor het kind voorop !. Bij een onveilige situatie kan er snel en resoluut gehandeld worden.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

17.

Er is budget gereserveerd voor onverwachte hulp zodat een gezin 24/7 een beroep kan doen op zorg.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

18.

In geval van een incident wordt onderzoek gedaan om te evalueren en te verantwoorden. Regels en procedures worden alleen ingevoerd als deze direct aantoonbaar bijdragen aan een betere kwaliteit van het plan voor de cliënt.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

19.

Indien noodzakelijk regelt de gemeente ook buiten haar gemeentegrenzen de benodigde passende hulp onafhankelijk van protocollen en instellingsgrenzen.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

Transparantie

A.

B.

C.

20.

In het jeugdzorgbeleid staan respect, rust, vertrouwen, transparante, eenvoud in veiligheid en verbinding centraal.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

21.

Gemeenten en instellingen werken nauw samen, zodat jongeren en ouders weten waar ze voor praktische hulp en begeleiding terecht kunnen.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

22.

In het plan staat hoe de gemeente de kwaliteit van zorg zal bewaken.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

23.

Samen met jongeren en ouders worden toetsbare kwaliteitseisen opgesteld voor organisaties en professionals.

Beleidsplan voldoet aan criteria
Criterium is geadresseerd
Criterium is onderbouwd

Uw e-mailadres